Interaktivní instalace :: archiv pro rcro

Lilith (Brain-in-the-Machine) (2006)

Koncept:
Interaktivní instalace experimentující s virtuální a smíšenou realitou, herními technologiemi a bio-signály. Virtuální prost?edí bylo vytvo?ené ve spolupráci se slovenským um?lcem Ivorem Diosi ( autor …

Více

Zrcadlo: Kyber-portrét Doriana Graye (1998)

Koncept:
Instalace využívá interaktivní povahy zrcadla a jeho symbolického potenciálu, který byl nes?etn?krát zpracován v literatu?e, um?ní, psychologii, psychoanalýze ?i filozofii. …

Více

Pokoj p?ání (1996)

Ve ztemn?lém prostoru se návšt?vníci posadí do k?esla a na st?n? p?ed nimi se za?ínají rozvíjet sekvence pohyblivých obraz?, vznikajících a prom??ovaných v závislosti na …

Více
 

„Mobile Musical“ (1991) (1991)

Zakázku firmy Spécitubes (Société de l’industrie lourde de précision) pro stánek na Salon du Bourget tvo?ily dv? mobilní sochy. Jednalo se o první …

Více
 

[ 20524 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.