Lilith (Brain-in-the-Machine) (2006)

Obrázek: P?ipojování elektrod na diváka
P?ipojování elektrod na diváka

obrázky

Alfa vlny EEG
P?ipojování elektrod na diváka
Diváci LILITH na Akademii V?d ?R 2006
 
P?ipojená dívka na systém LILITH
Beta vlny
Beta vlny detail
 
Vysoké Beta vlny >24 Mhz
Gama  vlny
Beta vlny 2
 
Detail ruky s senzory
 

[ 23479 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.