Lilith (Brain-in-the-Machine) (2006)

Obr√°zek: Detail ruky s senzory
Detail ruky s senzory

obr√°zky

Alfa vlny EEG
P?ipojování elektrod na diváka
Div√°ci LILITH na Akademii V?d ?R 2006
 
P?ipojená dívka na systém LILITH
Beta vlny
Beta vlny detail
 
Vysoké Beta vlny >24 Mhz
Gama  vlny
Beta vlny 2
 
Detail ruky s senzory
 

[ 23479 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. VŇ°echna pr√°va vyhrazena.