ETUDE (2006)

ETUDE -Ljubljana - premiéra - Scéna 1 Electronic Theatre in Virtual Dramatic Environments (2005 – 2006)

Režie: Pavel Smetana a Dragan ŽivadinovCílem projektu bylo vytvo?ení multimediální performanci s využitím tzv. smíšené reality, tj. propojením skute?ných herc? a objekt? na scén? s herci a objekty virtuálními v reálném ?ase. V pr?b?hu série tv?r?ích dílen (v Praze, Ljubljan? a Kolín? nad Rýnem) došlo k realizaci kolaborativních performancí, rozvíjejících principy vým?ny mezi „živou“ interakcí a virtuálními 3D prost?edími. Hlavním cílem projektu je rozvinutí konceptu elektronického divadla, s d?razem na dramatické aspekty virtuálních prost?edí a za?len?ní po?íta?em generovaných postav. Performance navazuje na evropský projekt e-AGORA a aplikuje výzkum z oblasti vypráv?ní p?íb?h? ve virtuální realit?, trojrozm?rné stereoskopické vizualizace a systém? snímání pohybu v kulturním a um?leckém kontextu.

Více viz.: www.ciant.cz

SHORT VIDEO CUTS OF THE PERFORMANCE (5'):

 

obrázky

ETUDE -Ljubljana - premiéra - Scéna 1
ETUDE -Ljubljana - premiéra -
ETUDE -Ljubljana - premiéra - Scéna 2
 
ETUDE -Ljubljana - premiéra - Scéna 1 - global
t-shirt
Zkouska - ETUDE -Ljubljana - premiéra a 2 scena
 
Dragan Zivadinov
3 tanecnice + snimani pohybu (Koln)
Já a Dragan (Koln)
 
 

[ 23536 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.