V.I.R.U.S. (2005)

virus-screenshoot game 2 Multimediální tane?ní performance

Jedno z prvních p?edstavení propojujících sou?asný tanec a herní technologie m?lo premiéru v rámci festivalu ENTERmultimediale2 v Památníku Vítkov. Tane?níci se pohybují v prom?nlivém teritoriu vymezeném laserovými paprsky a jejich pohyby jsou snímány prost?ednictvím technologie motion capture, umož?ující interakci fyzické reality s realitou virtuální. P?edstavení vzniklo ze spolupráce n?kolika organizací (CIANT, CICV, KIBLA, LIBAT, Ballet Preljocaj a Akademií výtvarných um?ní v Aix-en-Provance a v Metz).

Více informací na www.entermultimediale2.cz

KRÁTKÉ VIDEOZ PERFORMANCE (5'):

 

obrázky

Za?átek laserová projekce 2 (Vítkov 2005)
Snímání pohybu - dance   (Vítkov 2005)
virus-screenshoot game
 
virus-screenshoot game 2
SCHEMA-VIRUS-FLECHEE
performence
 
Kontrolní centrum - um?lci (Vítkov 2005)
Vstup pro publikum (Vítkov 2005)
 
Za?átek laserová projekce  (Vítkov 2005)
Laser  dance (Arenberger)  (Vítkov 2005)
Laser  dance 2 (Arenberger)  (Vítkov 2005)
 
Laser  dance 2 (Vítkov Prague 2005)
Motion Capture   dance  2 (Vítkov Prague 2005)
 

[ 23537 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.