Zakázka americké firmy „IDEAssociated“ (1989)

Malbu, vytvo?enou v únoru roku 1989 v Pa?íži, tvo?í t?icet obraz? stejné velikosti 1x1m (celek má 10x3m), které spole?nost nabízela svým klient?m.

obrázky

 

[ 17144 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.