Concorde (1989)

Zakázka firmy Aérospatiale byla zadána u p?íležitosti 20. výro?í prvního letu nadzvukového dopravního letadla Concorde (2.3.1969). Malba na dvoutisících ?tvere?ních metr? stíha?ky byla vytvo?ena v Toulouse v únoru roku 1989 v pr?b?hu ?trnácti dní, s použitím ?ty? tun malby a za p?isp?ní dvanácti pomocník?, bývalých student? z Beuax Arts v Toulouse. Pavel Smetana celou akci ?ídil z pohyblivé vyvýšené platformy pomocí mikrofonu.Tisk:


Signál 39

Paris Match

magazine Humanite

Aktuel

Le Nouvel Economiste….

obrázky

Paris Match 1989
Detail kridla s podpisem
 
 
 
 

[ 10735 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.