Fenêtres en trompe-l’œil, Rue des Solitaires, Pa?íž (1985)

Iluzivní malby, umíst?né ve oknech v pa?ížské ulici rue des Solitaires byly vytvo?ené na t?ech panelech (1,8 m x 2,5 m). Jednalo se o zakázku ?editelství Pasteurova institutu.

obrázky

 
 
 
 
 

[ 14766 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.