Malby

20. b?ezna 2003 - VÝSTAVA V GALERII "ST. GERMAIN DES PRES" pohled na vitrínu s Malbou „Liberté“ (1990)

Malí?ské dílo na téma pádu Berlínské zdi bylo tvo?ené 150 krychlemi. Malba byla vystavená v galerii „St. Germain-des-Près“ (kv?ten – ?ervenec 1990). …

Více

Zakázka americké firmy „IDEAssociated“ (1989)

Malbu, vytvo?enou v únoru roku 1989 v Pa?íži, tvo?í t?icet obraz? stejné velikosti 1x1m (celek má 10x3m), které spole?nost nabízela svým klient?m. …

Více

Concorde (1989)

Zakázka firmy Aérospatiale byla zadána u p?íležitosti 20. výro?í prvního letu nadzvukového dopravního letadla Concorde (2.3.1969). Malba na dvoutisících ?tvere?ních metr? …

Více
 

Gare Saint-Lazare – téma „Habitat 2987“ (1987)

Monumentální nást?nné malby (4,5 x 200m) vznikly v prostoru pa?ížského nádraží Saint-Lazare roku 1987, na t?ech horizontálních deskách.

Tisk:
Elle, …

Více

Fenêtres en trompe-l’œil, Rue des Solitaires, Pa?íž (1985)

Iluzivní malby, umíst?né ve oknech v pa?ížské ulici rue des Solitaires byly vytvo?ené na t?ech panelech (1,8 m x 2,5 m). Jednalo se o zakázku …

Více
 
 

[ 20224 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.