„Mobile Musical“ (1991) (1991)

Detail  výstavy na letišti v   Bourget :  „Mobile Musical“ (1991) Zakázku firmy Spécitubes (Société de l’industrie lourde de précision) pro stánek na Salon du Bourget tvo?ily dv? mobilní sochy. Jednalo se o první autorovu po?íta?em ?ízenou instalaci, v níž bylo použito pr?myslÿ'[vyb“Êní pro automatické ?ízení a sv?telné reflektory. Zvuk byl propo?ítán ší?kou, délkou a materiálem kovových trubic, které na sebe narážely, p?i?emž syVchronizovaný pohyb „Mobilu“ vznikal v závislosti na pohybu návšt?vník?.Video z letišt? Bourget : „Mobile Musical“ (1991) 

obrázky

Detail  výstavy na letišti v   Bourget :  „Mobile Musical“ (1991)
 

[ 8224 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.