Dekorace pro Ballet contemporain – „Ephémères effigies“ (1989)

P?edstavení prob?hlo v Pa?íži v dubnu 1989 v Café de la Danse. Dva tane?níci skupiny „Compagnie Icosaedre“ se pohybovali v prostoru mezi t?emi plátny (4x10m) zav?šenými na kladkách a ocelových lanech, p?i?emž choreografie byla dotvá?ena p?ímo v pr?b?hu p?edstavení.

obrázky

 
 
 

[ 8224 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.